Planlegging av vedlikeholdsarbeid

Forbehandling omfatter mye mer enn bare spyling, stålbørsting eller skraping. Valg av utstyr og metode kan variere.

Sikkert vedlikehold

Vedlikehold skal utføres på en sikker måte og ved bruk av egnet verktøy og verneutstyr som skal være tilgjengelig for vedlikeholdsarbeidere og andre som er til stede på arbeidsplassen.

Planlegging av vedlikeholdsarbeid

Det er mange ting som må taes hensyn til når en skal planlegge et vedlikeholdsarbeide. Forbehandling omfatter mye mer enn bare spyling, stålbørsting eller skraping. Valg av utstyr og metode kan variere. Jeg har listet opp 6 ting å tenke på ved ved planlegging av vedlikeholdsarbeid i denne artikelen.

Du må velge:

A. Metode

B. Hjelpemidler avhengig av en rekke ting:

1) grad av skader på flaten?

2) Hva slags utstyr er tilgjengelig?

3) Hva slags malingsystem skal benyttes?

4) Overflatens art!

5) Tidligere behandlede flater!

6) Krav til resultatet!

Kartlegg og vurder risiko:

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten.

Det skal holde holdes risikonivået så lavt som mulig.

1) Grad av skader på flaten?

– Er hele flaten mer eller mindre ødelagt av rust, velger du en metode og en type hjelpemidler.

– Forekommer det bare små rustflekker, f.eks. på en sveisesøm, et boltehode e.l., velger du kanskje annen metode og hjelpemidler.

2) Hva slags utstyr er tilgjengelig?

Det er dessverre ikke alltid vi har det utstyret vi i øyeblikket kunne ønske oss.

Overflatebehandling

Overflatebehandlingen skjer ofte som ledd i forbehandling, behandling eller sluttbehandling av et produkt eller materiale.

3) Hva slags malingsystem skal benyttes?

– I og med at moderne , avanserte malingsystemer kan være brukt, må man huske at de forkjellige malingsystemer ofte krever forskjellige forbehandlingsnormer.

4) Overflatens art

– Skal du gå løs på full oppmaling, velger du andre metoder og hjelpemidler enn om du skulle utbedre småskader.

Overflatebehandling

Til overflatebehandling blir mange ulike kjemiske stoffer og produkter, og ulike typer ustyr tatt i bruk. Metodene som blir brukt avgjør graden av frigjøring (dannelse) av for eksempel støv, væskedråper, og tåke (areosoler) som kan innåndes, med mindre det brukes lukket system eller robot. Særlig sandblåsing, spyling, rensing og annen overflatebehandling med høyt trykk frigjør små partikler som ved innånding medfører særlig helserisiko.

Eksempel på overflatebehandling:

– Blåserensing (sandblåsing)

– Rensing og rengjøring

– Beising (av metall, tre, garn og tøy med mer)

– Polering, pussing og sliping

– Påføring av ulike belegg (ofte plast eller metall)

– Maling og lakkering

– Termisksprøyting (metallisering)

Blåserensing

En sandblåsingsenhet består av:

– en enhet som leverer komprimert luft

– beholder hvor blåsemiddel er plassert

– vannutskiller ved tørrblåsing eller vannfilter ved våtblåsing

– trykk/reguleringsventil for luft

– håndtak, dyse og en start/stop bryter (dødmann)

– slange/rør med komblinger og ventiler som kobler sammen alle kompenentene til en enhetlig struktur.

Blåserensing

Ulike overflater krever forskjellige former for behandling, hvor blåsemiddel som blir brukt kan ha sine begrensninger på overflaten du skal behandle.

5) Tidligere behandlede  flater

– Hvis det f.eks. tidligere er benyttet en epoxy-maling, må denne nødvendigvis nedmattes for å få neste strøk til å bite på.

– Hvis det er benyttet en klorkautsjuk -maling, er en slik nedmattingsoperasjon ikke nødvendig.

6) Krav til resultatet

– I visse tilfeller forlanger man at resultatet skal være holdbart i lengre tid og lar dette være grunnlaget for planleggingen av arbeidet.

Ordliste

Aerosol – er ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. Størrelsen på partiklene varierer fra mindre enn 10 nanometer til over 100  mikrometer i diameter. Aerosoler kan være en form for støv eller fordampede partikler.

Klorkautsjuk maling – er et gammelt bindemiddel fremstillet ved å klorere naturgummi. Idag er det ofte erstattet av akryl ( 1.komp – fysikalsk-maling).

Vurdering av underlag, forbehandlig og planlegging.

{
Dette er del 2 av 4 i serien «Vurdering av underlag, forbehandling og planlegging».

Gikk du glipp av forgje innlegg kan du trykke her.

- Red.

Hvis du liker det du har lest og kanskje  lært noe nytt så setter jeg pris på tommel opp.

Del gjerne med andre.

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media