Velkommen til Overflateportalen.no

Overflateportalen ønsker å bygge relasjoner mellom entreprenører, leverandører og kunder. Ønsker du å ha din profil hos oss?  Ta kontakt i dag på post@overflateportalen.no

Overflateportalen.no

Overflateportalen er en informasjonsside som skal gi besøkende et innblikk i overflatebransjen. Siden har en bred tilnærming og egner seg for et bredt spekter av interessenter, studenter, overflate-, isolatør-, stillasentreprenører og leverandører i Norge.

Overflateportalen.no

Overflateportalen ønsker å gjøre det lettere å finne selskaper som leverer tjenester innen korrosjon, korrosjonsteknikk, overflatebehandling og andre beskyttende belegg i Norge.

«Overflateportalen hjelper deg med å få gjort mer på mindre tid. Vi kobler entreprenører og leverandører sammen. Vi har som mål å gjøre det lettere for våre lesere og finne entreprenører og leverandører i Norge»

Ser du etter entreprenør, leverandør eller ønsker mer informasjon innen fagområdet korrosjon, korrosjonsbeskyttelse, overflatebehandling eller isolasjon? Da kan vi hjelpe deg. Vi ønsker å være din naturlige inngangsport.

Hos oss kan du få porfilert deg og få:

  • Logo.
  • Link til din hjemmeside
  • Preferanse hos din målgruppe.
  • Og mye mer.

Økt sammarbeid innen ISO-fagene

Når bransjen går sammen om rekkruttering blir fagmiljøe mer sammensveiset.
Samarbeid mellom FROSIO og KIS er en viktig satsingsområde innen rekruttering i ISO-fagene.
Spennende og utfordrende fagmiljø innen korrosjon- isolering- og stillasarbeider.
Dere kan lese mer her.

Bli Stillasarbeider

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser. Økende krav til bygg og installasjoner gjør at stillasbygging blir stadig mer komplisert. Det øker i sin tur kravet til stillasmontørens kompetanse når det gjelder både teknikk, fagkunnskaper og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Bli Industrimaler

Industrimaleren utfører korrosjonsvern på stål, metall og betong.

Industribygg og -konstruksjoner må tåle store påkjenninger fra produksjon, vær og vind, og det stilles store krav til korrekt overflatebehandling. Eksempler på byggverk som trenger overflatebehandling er broer, kraftverk, skipsverft og andre industrianlegg.

Bli Isolatør

Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

En isolatør isolerer rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gassinstallasjoner, skipsverft og i næringsbygg. Et annet viktig arbeidsområde er passiv brannsikring og støyisolering.

Interjuv med Silje Ellingsen

Se interjuv med Silje Ellingsen og få ett  innblikk i hennes hverdag som isolatør.

Interjuv med Arne Helland

Se interjuv med Arne Helland og få ett  innblikk i hans hverdag som industrimaler.

Overflateportalen

Overflateportalen kobler entreprenører og leverandører sammen. Vi har gjort det lettere for dere å finne entreprenører og leverandører i Norge. Vi ønsker å være deres naturlige inngangsport og holde dere oppdatert med nye produkter, tjenester, kurs i markedet.

Profil

Hos Overflateportalen kan du få fortrinn ved å ha din egen profil.

Korrosjonsentreprenører

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Isolatørentreprenør

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Stillasentreprenør

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Entreprenører

Vi ønsker å samle bransjen innen ISO-fagområdet. Vi har gjort det lettere for dere å finne entreprenører i Norge samt at vi ønsker å være deres naturlige inngangsport og holde dere oppdatert på nye produkter, tjenester, kurs i bransjen.

Utstyr- og materialleverandører

Vi har samlet utstyrs- og materialleverandører innen ISO-fagområdet. Vi har gjort det lettere for dere å finne leverandører i Norge samt at vi ønsker å være deres naturlige inngangsport og holde dere oppdatert med nye produkter, tjenester, kurs i markedet.

Leverandører

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Kurs, opplæring, arrangement o.l.

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Kurs, opplæring og utdanning

Vi har prød å samle informasjon om kurs, opplæring og utdanning innen bransjen. Vi har gjort det lettere for dere å finne utførende kursholdere i Norge samt at vi ønsker å være deres naturlige inngangsport og holde dere oppdatert med nye produkter, tjenester, kurs i markedet.

Industrimalerfaget vg3 virtuelt

Ønsker du å få dokumentert hva du kan?Skrevet av: Red./ Overflateportalen.AOF har satt opp GRATIS toeri til fagbrevkurs i innen bransjeprogrammet "Industrimalerfaget". AOF Norge tilbyr teori til fagprøve der du kan tilegne deg det teorietiske innen ditt fagfelt. ...

Rekrutteringssamarbeid mellom FROSIO og KIS innen ISO-fagmiljø

Bransjeforeningen KIS og Frosio ønsker å få flere unge til å søke seg til ISO-fagene.Samarbeid om økt rekruttering til ISO-fageneFROSIO og KIS har over lengre vært bekymret over manglende rekruttering til fagene isolering, stillas og overflateteknikk. Bransjen finner...

Banebrytende løsning for bedre HMS

Innovasjon og teknologi i arbeidslivet. Støydempende blåsedyse fra Norserv.  Banebrytende løsning for bedre HMS Stavanger-bedriften Norserv AS har utviklet en ny type blåsedyse til sandblåsing som reduserer støy med inntil 11dB. Dette betyr bedre HMS, der operatørene...

Faglig rådgivning

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Testing

Hvis du holder på med en av tjenestene som nevnt i denne artikkel / kategori, kan du få profilert deg slik at du skiller deg ut fra ikke betalende bedrifter.

Testing og faglig rådgivning

Vi har prøvd å samle informasjon om selskaper som tilbyr testing, sertifisering og faglig rådgivning innen fagområdet til portalen. Vi har ikke bare gjort det lettere for dere å finne selskaper som kan utføre disse tjenestene i  Norge. Vi ønsker å være deres naturlige inngangsport og holde dere oppdatert med hva som skjer i markedet.

Nyttige linker

Vi samler nyttige linker innen ISO-fagområdet. Vi har gjort det lettere for dere å finne foreninger og faglig råd i Norge samt at vi ønsker å være deres naturlige inngangsport og holde dere oppdatert.

Linker

Alt samlet på en plass

Vi hjelper deg med finne snarveier til nyttige linker som: foreninger og faglige råd innen vedlikehold og overflatebehandling.

Robot i tank

Trange rom, entring av tank, ergonomi, støy, vibrasjoner ect. Hvilke løsning kan vi ta i bruk fra verktøyboksen.

Bruk av høytrykk

Opplæring og bruk av utstyr er viktig.  For å forhindre skade på deg selv eller andre, er det viktig å gjøre deg kjent med produkt eller utstyr du skal bruke.

Strategi

Overflateportalen ønsker å stimulere til rektruttering….

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media