Underlag og forbehandling

Ingenting er kjedeligere enn maling som flasser av stålflatens overflate.

Forbehandling

Grunnarbeidet du legger i forbehandlingen danner fundamentet  for holdbarheten til malingen eller belegget du skal påføre.

Underlag og forbehandling

Ingenting er kjedeligere enn maling som flasser av stålflatens overflate. Resultatet blir ikke bedre enn hva underlaget tillater.

Det er mange måter å klassifiserer overflatebehandlingsgrader for stål på. Jeg har tatt for meg en Internasjonal standard (ISO-8501-1)  som brukes av de aller fleste industribedrifter, påførings- og sandblåsingsfirmaer og andre som arbeider med forbehandling av stål i forbindelse med maling og annen overflatebehandling i Norge. Standarden tar for seg ulike grader av rust på en ståloverflater, og  forbehandling med blåserensing, stålbørsting og flammerensing av disse.

Blåserensing og stålbørsting

Forbehandling er den delen av korrosjonsbeskyttelsen som har den største betydning for holdbarheten av arbeidet en utfører. Dette kan få store økonomiske konsekvenser. Husk det er store beløp som står i spill når en skal bestemmer seg for hvordan en skal utføre forbehandlings- og malerarbeid.

Utgangspunktet for forbehandlingsnormene er 4 forskjellige rustgrader  A, B, C og D stål (ref: ISO-8501-1).

TIPS!

Eksempel på en forbehandlingsrutine før påføring av maling:

– Fjerning av fett, olje, smuss o.l.

– Fjerning av løs rust, løs maling, blærer ect. (Skraping og picking.)

– Resten av rusten fjernes ved blåserensing, roterende slipeskive eller roterende stålbørste, eventuelt nåle rustbanker.

– Nedsliping av overganger mellom tykk malingsfilm og bart stål.

– Flekking av bart stål eller stål behandlet med shop-primer.

– Eventuell nedmatting av gammel maling.

– God rengjøring / ferskvannspyling for fjerning av forurensinger og støv etter forbehandlingen.

Rustgrad A)

– Ståloverflate helt dekket av fastsittende glødeskall og stort sett uten rust.

Bildene i serien er ikke ment å bruke som underlag for inspeksjon av en ståloverflate. Bildene er en illustrasjon og er ikke godkjent til bruk under en inspeksjon.   FOTO: Illustrasjon

Bildene i serien er ikke ment å bruke som underlag for inspeksjon av en ståloverflate. Bildene er en illustrasjon og er ikke godkjent til bruk under en inspeksjon.   FOTO: Illustrasjon

Rustgrad B)

– Ståloverflate som er begynt å ruste, og fra hvilken glødeskall er begynt å skalle av.

Før påføring av maling

Det er viktig å følge malingsleverandørens spesifikasjoner og krav til forbehandling for best holdbarhet og beskyttelse av en ståloverflate.

Rustgrad C)

– Ståloverflate hvor glødeskallet har rustet bort eller hvor glødeskallet kan skrapes av, men hvor det synlig ikke forekommer groptæringer i større utstrekning.

Bildene i serien er ikke ment å bruke som underlag for inspeksjon av en ståloverflate. Bildene er en illustrasjon og er ikke godkjent til bruk under en inspeksjon.   FOTO: Illustrasjon

Bildene i serien er ikke ment å bruke som underlag for inspeksjon av en ståloverflate. Bildene er en illustrasjon og er ikke godkjent til bruk under en inspeksjon.   FOTO: Illustrasjon

Rustgrad D)

– Ståloverfalte hvor glødeskallet har rustet bort, og hvor de har dannet seg synlige groptæringer i stor utstrekning synlig for øyet

Forurensninger av en ståloverflate

Det er to typer forurensninger:

Det er de som er synlig med det blåtte øye, f.eks:

– Støv
– Olje og grease
– Rust
– Glødeskall
– Antifouling
osv

Så finnes det de usynlige for det blåtte øye, som f.eks:

– Oppløselige salter

Men hva sier dette oss?

– Grad A tilsvarer vanligvis stålflatens tilstand kort tid etter utvalsing.

– Grad B tilsvarer vanligvis ståloverflatens tilstand etter eksponering uten rustbeskyttelse i forholdsvis aggressiv atmosfære. F.eks langs kysten 2-3mnd.

– Grad C tilsvarer overflatens tilstand etter eksponering under samme forhold i ca ett år og:

– Grad D i ca tre år.

Mer informasjon, bilder kan sees i ISO-standard 8501-1

Eksempel på en ståloverflate

En ståloverflate kan bestå av nytt metall, tidligere malt/overflatebehandlet eller være shop primet.

– Ved nytt stål, kan en inspektør referere til ISO-8501.

– Ved tidligere malte ståloverflater kan ISO 4628 brukes som hjelpemiddel.

Ved kontroll av sveiser,  skarpe kanter og andre defekter.

En del av prosessen ved underlag og forbehandling av en ståloverflate er å kontrollere overflaten for defekter som:

– Laminering, avflaking
– Sveisefuger, sveise sprut/perler, slagg
– Skarpekanter (avrundes til radius 2mm)
– Sprekker, porer/hull
o.l.

Nøyaktighetsgrader ved blåsing

Det forutsettes at ståloverflaten vaskes ren for olje, fett o.l. og at kraftigere rustlag fjernes med rustbanking.

– Sa 0: Ingen behandling.

– Sa 1: Lett blåsing. Munnstykket føres raskt over ståloverflaten på en slik måte at løse glødeskall, løs rust og løse, fremmede partikler fjernes.

– Sa 2: Nøyaktig blåsing. Munnstykket føres så lenge over stålflaten at nesten alt glødeskall, rust og fremmede partikler fjernes. Til slutt gjøres overflaten ren med støvsuger. Ren og tørr trykkluft eller ren børste. Overflaten skal etter dette ha en gråaktig farge.

– Sa 2 ½: Meget  nøyaktig blåsing. Glødeskall, rust og fremmede partikler skal fjernes så fullstendig at rester av dette kun fremtrer som svake sjatteringer eller renner. Overlfaten rengjøres deretter med støvsuger ren og tørr trykkluft eller ren børste.

– Sa 3: Blåsing til grått rent metall. Munnstykket føres så lenge over overfalten at alle glødeskall, all rust og alle fremmede partikler fjernes. Til slutt gjøres overflaten ren med støvsuger, ren og tørr trykkluft eller ren børste. Den skal deretter ha en jevn, grå farge.

Nøyaktighetsgrader ved skraping og stålbørsting

Det forutsettes her at ståloverflatene vaskes ren for olje, fett o.l., og at kraftigere rustlag fjernes gjennom rustbanking.

– St 1: Denne graden er ikke inkludert, da den ville være uegnet overflatebehandling for maling.

– St 2: Nøye skraping og stålbørsting, maskingbørsting, maskinsliping, ect. Ved behandling skal løst glødeskall, rust og fremmede partikler fjernes. Deretter gjøres flaten ren med støvsuger, ren og tørr trykkluft eller ren børste. Den skal da ha svak metallglans.

– St 3: Meget nøyaktig skraping og stålbørsting, maskinbørsting, maskinsliping, ect. Overflaten behandles som ved grad St 2, men betydelig nøyere. Flaten skal etter avstøvning ha tydelig metallglans.

Ordliste

Sa – Står for sandblåsing

St – Står for manuell og/eller maskinell rengjøring

Vurdering av underlag, forbehandlig og planlegging.

{

Dette er del 3 av 4 i serien «Vurdering av underlag, forbehandling og planlegging».

Gikk du glipp av forrige innlegg kan du trykke her.

- Red.

Disclaimer

Bildene i serien er ikke ment å bruke som underlag for inspeksjon av en ståloverflate. Bildene er en illustrasjon og er ikke godkjent til bruk under en inspeksjon.

Hvis du liker det du har lest og kanskje  lært noe nytt så setter jeg pris på tommel opp.

Del gjerne med andre.

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media