Verktøy og metode ved forbehandling

Vi er nå kommet til siste del av en serie på  fire deler «Vurdering av underlag, forbehandling og planlegging».

Metoder

Det finnes masse utstyr for å bearbeide en overflate og fjerne rust.

Forbehandling

Forbehandling omfatter som nevnt tidligere mer enn bare spyling eller stålbørsting. For å få ett riktig resultat jobb er forbehandling det som er mest avgjørende for kvaliteten og levetiden på et malingssystem eller belegg.

Noen metoder kan være bedre egnet enn den andre ut ifra hva du skal bearbeide. Du må ta hensyn til miljø, støy, tilkomst, støv, konstruksjon, materialle ect. Vi har tidligere nevnt i “6 tips til planlegging av vedlikeholdsarbeid” hva man må tenke på under planlegging av vedlikeholdsarbeid. 

Skal du bearbeide tidligere malte flater bør en på forhånd vite hvilket malingssystem som er brukt. Feil malingvalg kan gi f.eks oppkok.

Utførelse

Det er flere operasjoner som bør følges ved en vedlikeholdsjobb. f.eks:

 

 • Rengjøring av overflaten.
 • Fjerning av rust,glødeskall og underrustet maling.
 • Fjerning av salt.
 • Fjerning av forurensninger (fett, olje, smuss ect).
 • Fjerning av uønsket maling ( sjekk om gammel malingsfilm er for tykk til at den ikke lenger har den nødvendige elastisitet, eller om man ønsker å bytte malingsystem, eller om opprinnelig maling er av dårlig kvalitet eller har defekter).
 • Bearbeiding av materiale (sliping av skarpe kanter / sveiseperler og andre skader og defekter).
 • Nedmatting av blank maling.
 • Aluminium og galvaniserte flater krever spesiell forbehandling

TIPS!

Eksempel på en forbehandlingsrutine før påføring av maling:

– Fjerning av fett, olje, smuss o.l.

– Fjerning av løs rust, løs maling, blærer ect. (Skraping og picking.)

– Resten av rusten fjernes ved blåserensing, roterende slipeskive eller roterende stålbørste, eventuelt nålerustbanker.

– Nedsliping av overganger mellom tykk malingsfilm og bart stål.

– Flekking av bart stål eller stål behandlet med shop-primer.

– Eventuell nedmatting av gammel maling.

– God rengjøring / ferskvannspyling for fjerning av forurensinger og støv etter forbehandlingen.

Rengjøring

Rengjøring av overflaten er en viktig del av prosessen. Det kan være man må vaske mer enn en gang for å få en ren overflate.

Bruk avfetting som er anbefalt av leverandøren. Grundig rengjøring / spyling / høytrykkspyling må gjøres for å fjerne rester av forurensinger / såpe.

Påføring av kjemikale / såpe påføres alltid fra nederste del og jobbes oppover. Spyling skjer i samme rekkefølge.

Tips!

Utfør en ekstra spyling ovenfra og ned til slutt for å være sikker på at all kjemikalie / såperester er vasket vekk og at overflaten er ren.

Metoder

Det finnes masse utstyr til å bearbeidet en overflate og fjerne rust. Noen er bedre enn andre, men kan også brukes i kombinasjon med andre metoder.

 

 1. Blåserensing  Ideelt
 2. Maskinell stålbørsting Fare for polering
 3. Maskinell rondesliping Noe fare for polering
 4. Nålebanking Noe fare for opphakking
 5. Maskinel rustbanking Dårlig valg, opphakking
 6. Maskinmeisling Bra sammen med andre metoder
 7. Håndbørsting Dårlig
 8. Håndskraping Kun brukbar i kombinasjon med andre metoder

Blåserensing gir best resultat. Luftdrevet / mekanisk verktøy gir generelt bedre resultat enn håndverktøy. Blåserensing gir ideelt underlag for maling. En blåserensning kombinert med et moderne, riktig brukt malingssystem, vil kunne forlenge vedlikeholdsintervallene enn de andre metodene oppgitt over. Blåsrensing er den forbehandlingsmetoden som gir den mest ideelle flaten med tanke på ruhet. En roterende stålbørste kan lett gi en glatt og polert overflate, mens frese- og bankeverktøy lett gir hakkete overflate med skarpe kanter som kan stikke opp gjennom malingsfilmen. Det vil da gå adskillige malingstrøk for å dekke slike topper på en sikkelig måte.

Tips!

Grunnarbeidet du legger i forbehandlingen danner fundamentet  for holdbarheten til malingen eller belegget du skal påføre.

Maskinell rustbanking

Maskinell rustbanking er en metode som ikke er å anbefalle, da den svært ofte fører til opphakking av underlaget. I gropene vil det lett bli liggende luft og fuktighet som raskt vil føre til underrusting, samtidig som toppene ofte vil stikke opp gjennom malingsjiktet.

Resultat av dette kan føre til tynt, lite beskyttende sjikt over toppene som igjen kan resultere tidlig gjennomrustning. Bruk av trykkluftdrevne meisler eller langskraper er praktisk til å fjerne rustkaker, tykke løstsittende lag med maling og andre forurensinger før man går løs med stålbørste, slipeskive eller sandblåse-utstyr.

Maskinmeisling erstatter derfor rustbankingen, men gir bedre resultat og er i mange tillfeller vel så rask i bruk.

Merknad

En polert overflate gir dårligere vedheft enn en grovere overflate.

Info

Dess sterkere blanding av vaskemiddel dess grundigere etterspyling.

Nålebankeverktøy

Bruk av nålebankeverktøy er utmerket til mindre jobber på kronglete og vanskelige tilgjengelige underlag. En nålebanker er grei å bruke på områder og flater hvor øvrig verktøy ikke når fram. Men bruk av dette utstyret har en forholdsvis liten kapasitet når det gjelder antall kvadratmeter pr.time.

Når en bruker nålebankeren må man imidlertid være oppmerksom på at den grove typen meiselformede nåler er farlige, da de lett gir en altfor opphakket overflate. Det kan skaffes tynne, butte nåler, som gir bedre resultat selv om de er noe senere i bruk.

Blåserensing

Blåserensing krever mer tilrigging av utstyr enn luftdrevet / mekanisk eller håndverktøy. Maskinell stålbørsting er en teknisk sett brukbar metode der hvor blåserensing ikke er aktuelt.

Det anbefales å benytte stålbørste med forholdsvis grov bust og hvor busten er tvunnet og således minner om avkappede ståltaustumper.

Fjerning av rustkaker og spesielt gammel maling og andre grovere forurensninger kan gå uforholdsmessig sent ved blåserensing. Til dette kan det være greit å kombinere bruk av trykkluftdreven meisel (luftdreven langskrape) eller hårdmetallskrape før blåsing.

Info

Ståloverflater som aldri har vært beskyttet av malingsbelegg, kan i ulik grad være dekket av rust, glødeskall eller andre forurensninger (støv, fett, ionisk forurensning / løselige salter, biologisk materiale, osv.)

Håndbørsting

Håndbørsting gir normalt for dårlig resultat og i alle fall langt dårligere resultat enn trykkluftdrevet verktøy.

Maskinell rondellsliping kan også lett føre til at man får en polert overflate. Det kan derfor være viktig å benytte en rondeller eller slipeskiver med forholdsvis grovt slipemiddel, samt å slipe i kryss for å få best mulig opprubbing av underlaget.

Tips

Ved spyling er det mengden vann som rengjør ikke trykket.

Skraper

Bruk av skraper kan være fornuftig i forbindelse med fjerning av løs maling og tykke lag rust før blåserensing eller stålbørsting. Som nevnt over er fjerning av løs maling og rustkaker ved hjelp av blåserensing uøkonomisk både på grunn av tiden og sandforbruket. Den samlede jobb kan gjøres langt hurtigere og enklere dersom de groverer forurensninger først er fjernet.

Håndskraper med utskiftsbare hardmetallskjær er utmerket til denne type arbeid. Til dette bør man sørge for å benytte skraper med førsteklasses metallskjær slik at man får god effekt. Ved bruk av metall som ikke er av hardmetall blir skrapene fort sløve og er derfor ulønnsomme og upraktiske i bruk.

Merknad

For å garantere at et malingssystem gir langvarig beskyttelse, er det viktig å sikre at den riktige forbehandlingen utføres før det påføres maling.

Sikkerhet

All bruk av maskinellutstyr har sine begrensinger. Gjør deg kjent med utstyret og sørg for å ha opplæring ved bruk av dette.

Vurdering av underlag, forbehandlig og planlegging.

{

Dette er del 4 av 4 i serien «Vurdering av underlag, forbehandling og planlegging».

Gikk du glipp av forrige innlegg kan du trykke her.

- Red.

Hvis du liker det du har lest og kanskje har lært noe nytt så setter jeg pris på tommel opp.

Del gjerne med andre.

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media