Kan VR være neste steg inn i malerens verden?

Det var torsdag kveld og jeg var blitt invitert til demonstrasjon av Virtual sandblåsing og sprøytemaling med AkzoNobel som skulle være på Norsk Korrosjonsteknisk Forening (NKF) sin temakveld i Bergen. Problemet mitt var at jeg skulle reise ut offshore når AkzoNobel skulle demonstrere utstyret hos NKF-Bergen denne dagen! Heldigvis skulle AkzoNobel ha en demonstrasjon i Haugesund også.

«AkzoNobel var på tur i Norge for demonstrasjon av VR-innen Sandblåsing og sprøytemaling»

Første gang jeg ble presentert for denne teknologi rettet mot olje-industrien var på Overflatedagene 2017. Overflatedagene er et lukket arrangement hvor kun påmeldte får adgang. Arrangementet går over 2 dager. Overflateportalen hadde akkurat startet og jeg var ikke påmeldt. Overflatedagene har åpent for publikum siste timen på andre dagen. Jeg ville da kunne benytte denne tiden til å kunne møte leverandører og entreprenører innen bransjen. Det var da jeg kom i kontakt med AkzoNobel. Når AkzoNobel ringte meg og fortalte at de skulle være en uke i Norge for å demonstrere VR-utstyret. Kunne jeg ikke la muligheten gå fra meg. Jeg reiste fra Bergen til Haugesund.

Hva er VR:

VR står for Virtual Reality, eller på norsk kalles det virtuell virkelighet. Eksperter kaller det den «neste store plattformen» Ordet virtuell kan defineres som «tilsynelatende virkelig»

Virtuell virkelighet handler om å skape overbevisende illusjoner. En illusjon av å være tilstede – virkelig, fysisk tilstede – i ett kunstig miljø (som er dataprogrammert)

For å oppnå illusjonen må du ha på VR-briller eller et headsett. Det vil si et apparat som dekker hele synsfeltet. Headsettet er stereoskopisk hvor du har en skjerm for hvert øye og gir dermed tredimensjonalitet og dybdesyn.

Like viktig er det at det oppfatter hvor du beveger hodet ditt, slik at du kan se deg omkring i alle retninger uten å bryte illusjonen. Du trenger også hodetelefoner, for lyden er en viktig del av opplevelsen/illusjonen.

NOTE: Stereoskopisk syn, også kalt dybdesyn, fremkommer ved at bildene på øynenes netthinner blir samordnet.

«AkzoNobel har vært på NKF sine samlinger og demonstrert en ny teknologi innen VR-verden hvor du kan lære å sprøytemale og blåserense innen industrimalerfaget på en ny måte enn før. Tanken er å kunne bruke dette som en treningsmetode for bransjen og på sikt få dette godkjent som en SITE-test»

Jeg kom inn i lokalet hvor NKF har sine temakvelder. Der blir jeg møtt av en som står med sprøytepistol i hånden og peker ut i rommet. Han trykker av på avtrekkeren, ingen maling kommer ut. Han starter med å bevege armen fram og tilbake. Akkurat som en sprøytemalermaler. Han hadde en liten hjelm med briller på. Så ser jeg opp på veggen, hvor projektoren viser hva han kunne se inni brillene. Der var han godt i gang med å male en konstruksjon. Han bøyde knærne og vinklet pistolen opp mot luften for å sprøyte undersiden av konstruksjonen. Reiste seg opp for å sprøyte toppen. Personen som hadde på seg utstyret var Henk Van Uden fra Sim Spray i Nederland. Det var en test hvor han hadde rigget opp utstyret for å se til at alt var i orden før demonstrasjonen skulle begynne.

Jeg fikk møte Håkan Beckman fra AkzoNobel og fikk spurt ham noen spørsmål om VR: – Hva var det som fikk dere til å komme på denne ideen? – Vi tror at ved å trene operatørene til å legge på riktig filmtykkelse kan vi hjelpe kundene med å spare penger, miljø og avfall. Hvis operatørene legger for tykk-/tynnfilmtykkelse kan det skape konsekvenser for kunden og oss som maleleverandør «Når noe går galt, er det lett å skylde på malingen».

– Hvor lenge har dere jobbet med dette prosjektet? – Vi startet første gang med dette i 2015 og viste det for publikum blant annet på overflatedagene i 2016 og andre stands. Siden da har utstyret blitt brukt på noen prosjekter hvor utførende, entreprenør og kontraktør har fått komme med innspill og tilbakemeldinger. Parallelt med dette har vi jobbet med programmet for å utvikle dette så virkelig som mulig. Vi mener derfor at programmet nå er klart for å kunne benyttes av alle. Vi har kalt det for versjon 2 og lagt inn flere strukturer og sandblåsing i modulen. Vi holder nå kurs med dette programmet.

– Hvor mange deltakere kan være på et slikt kurs og hvor lenge varer kurset? – Det er helt opp til hva kunden ønsker. Kurset er basert på å kunne utføres på en dag. Vi har måtte sette minimum 5 personer til et slikt kurs. Vi har kjørt kurs med 8-10 personer på en dag og har kommet fram til maks grense på 10 personer. Kursene som vi har kjørt til nå har i hovedsak vært rettet mot det praktiske hvor fokus har vært mot påføring av maling og sprøyteteknikk. Vi har også laget en modul hvor en kan utføre sandblåsing som en øvelse. Forts. følger lenger ned i artikkelen.

Virtual Reality påvirker mange forskjellige bransjer. Jeg vil vise frem noe av designverktøyene som VR- industri har å tilby.

VR har utviklet seg langt fra bare å være videospill og underholdning. Etter hvert som VR-teknologien utvikler seg, finner folk nye og spennende måter å bruke teknologien på innen ulike bransjer.

Vi som var i salen, fikk prøve utstyret. Henk fra Sim Spray hadde programmert inn maskinen på forhånd. Lufttrykk, dyseåpning, spredning på sprøytebilde ect. Dette kan du justere slik du selv måtte ønske.

Jeg gikk fram i rommet og plasserte meg foran en svart liten boks på gulvet. Etter instruks, tips og råd fra Henk, valgte vi en H-bjelke. Jeg fikk på meg et headsett/hjelmsett med briller, en spøytepistol og vips så var vi i gang. Jeg befant meg inne i en malehall og kunne se “H-bjelken” foran meg med sprøytepistolen i hånden. Hvor enn jeg beveget blikket mitt kunne jeg se rommet som om jeg var tilstede. Nå gjaldt det å påføre malingen.  Det er mange år siden jeg hadde sprøytemalt med høytrykk, men med tipsene og rådene fra Henk, følte jeg at dette ville gå bra. Jeg bøyde knærne for å male undersiden, løftet på tærne for å male toppen. Akkurat slik Henk gjorde da jeg kom inn i salen for første gang. Det var ingen lukt, ingen løsemidler. Lyden av trykkluft og motstand i avtrekkeren på pistolen var laget og gjort så realistisk som mulig. Når jeg trykket på avtrekkeren på sprøytepistolen kunne jeg ikke bare se malingen som ble påført, men også høre lyden som om det var fra en vanlig sprøytepistol.

Dere kan se på video da jeg fikk testet utstyret:

– Hvilken kundegruppen sikter dere på? – Det er i hovedsak ISO-bransjen. Men programmet og øvelsene kan også brukes av andre.Vi kan lage kurset ut ifra hva kunden ønsker. Det ligger inne ulike konstruksjoner med ulike profiler som kunden kan velge mellom.

AkzoNobel – tar din tradisjonelle trening til neste nivå av effektivitet ved å øke praktisk hånd trening, styrketeknikker og ferdighet, alle med lavere overhead og på mindre tid enn tradisjonell trening alene

– Hvilke fasaliteter trenger dere for å kunne utføre denne type trening? – Utstyret er mobilt og kan transporteres hvor som helst på relativt kort varsel. Alt som trengs er et rom på ca. 3x4m (12m²). Kunden trenger ikke å ha øvelsen på sin lokasjon. Kunden kan velge en lokasjon der hvor det passer dem best.

Du opptar ingen plass i et produksjonsanlegg under øvelsen, det er ingen lukt, ingen løsemidler eller annet materialforbruk. Du kan trene og øve så mange ganger du ønsker. Du velger selv konstruksjonen du vil male på.

«Første gang en kan måle en person på hvor flink han/hun er»

Forts. med Håkan B. – Hva kan kundene oppnå ved hjelp av VR-trening? – Kunden vil kunne oppnå sparte kostnader som mindre bruk av maling, filter, personlig verneutstyr (PVU) ect. Men også økt kompetanse på/til sprøytemalerne. Noen av fordelene å nevne er:

  • Ingen behov for malehall
  • Ingen bruk av maling under trening eller «site-test».
  • Ingen forbruk av materialer
  • Sparer miljø
  • Lettere måte å trene sprøytemalere på.
  • Og ikke minst, du kan få resultatet fra kurset samme dag.

– Kan en velge mellom ulike konstruksjoner? – Vi har lagt inn «ASTM» konstruksjon som tilnærmet lik kravene til NORSOK M-501 hvor vi i tillegg har lagt inn ulike profiler som H-bjelke, rør og L-profil som de møter ute i industrien.

– Er VR nytt innen industrimaler-yrket? – VR har tidligere blitt brukt innen fly-industrien og bil-industrien utlandet. Der har det vært brukt som en øvelse med lavtrykk hvor de har sprøytemalt på konstruksjoner som er mer rettet mot deres bransje. Vi har utviklet denne teknikken med konstruksjoner som tilsvarer mer mot industri. Vi har kjørt noen tester med simulatoren hvor operatørene som har utført testene har kommet ut med gode resultater.

– Har dere erfaring / kjenner til andre som har brukt dette VR som trening? – Nei, ikke innen denne bransjen.

«Akzonobel har kalt denne type trening for Green-Training. Bakgrunnet for navnet «Green Training» er at du kan trene på opp sprøytemalere uten måtte stå i en malehall, bruk av maling, ingen støy, ingen støv ect.  Green-Training er et treningsprogram utviklet for å forbedre ferdighetsnivået til en sprøytemaler ved hjelp av en virtuell virkelighet simulator.»

Etter å ha sprøytemalt objektet du har valgt, får du en rapport som forteller deg hva du har gjort med bilde av konstruksjonen. På rapporten får du total oversikt over teknikk, avstand, vinkel, hastighet og volum.

– «Utstyret har vært demonstrert tidligere i Norge med positive tilbakemeldinger. Vi har blant annet kjørt et prosjektet mot Åsgård A. Der trente vi opp operatører som skulle sprøytemale ballasttankene om bord, hvor resultatet etterpå ble meget vellykket.»

– «En gang lagde vi også en liten konkurranse under en av våre treninger, hvor vi la inn 160microns som første strøk og klarlakk som andre strøk i programmet. Da fikk utøverne skikkelig prøvd seg. De kunne ikke se hvor mye filmtykkelse de la på med klarlakk for det var ingen farge i den. Det vi så etter denne konkurranse, var at dette systemet ga oss en indikasjon på hvor flinke de virkelig var.»

Det samme gjaldt ved demonstrasjonen av sandblåsing. AkzoNobel har lagt inn en ekstra funksjon som en treningsmodule hvor du kan sandblåse ved hjelp av VR. Du bruker samme utstyr, simulert blåsehall, valg av objekt/konstruksjon, headsett, men denne gangen med en blåseslange,munnstykke og dødmann.

Dere kan se på video fra da jeg testet båserensing.

Som dere kan se på video så er det ingen støv, forbruk av blåsesand eller plass opptatt i en produksjonshall for treningsøvelse.

Til slutt hvis dere ønsker mer informasjon om Green Training fra AkzoNobel kan dere laste ned diverse informasjon ved å trykke på bildene under eller ta kontakt med Arild Larsen på telefon: +47 40 80 00 88

Oppsummert: I dag hvis en overflatebehandler skal utføre en «site-test» for å kunne utføre jobber mot oljebransjen i Norge, må denne personen pr. dags dato utføre arbeidet på ett fysisk objekt, utført i en hall med klimatiske forhold hvor da operatøren vil måtte oppta plass (areal) som ellers normalt ville vært brukt til normal produksjon. I tillegg vil kostnader til bruk av materiell, maling og andre utgifter. En må i tillegg lage konstruksjoner for x-antall operatører som skal måtte utføre testen. Beskrivelse av hva en testplate skal bestå av iht Norsok M-501 – Surface preparation and protective coating. «Specimens for shape test: One 1500 mm long «T», «I» or «H» shaped profile approximately dimensions 750 mm high and 13 mm thick. Another specimen shall be cut from a 1500 mm long 50 mm diameter pipe.” AkzoNobel har fått utviklet en ASTM-standard plate som er tilnærmet lik Norsok M-501 som beskrevet over.

De kostnadene som kontraktørene har i forbindelse med en slik utførelse, ønsker AkzoNobel å gjøre noe med. Selv om AkzoNobel tjener på at operatørene bruker mer maling, er ingen tjent med reklamasjoner og høye kostnader. AkzoNobel ønsker å hjelpe ISO-bransjen med å spare penger og øke kompetansenivået på blant operatørene.  AkzoNobel har i samarbeid med SIM Spray fått tilpasset en god øvelsesmodel innen VR (Virtuell Virkelighet). Kravet til reduserte omkostninger og mer effektive løsninger i oljebransjen har fått leverandører og entreprenører til å måtte jobbe hardt med nye løsninger. Lavere priser hjelper nødvendigvis ikke bransjen til å komme opp med nye og bedre produkter når det ikke er økonomi for å utvikle bedre produkter. AkzoNobel har vært en pådriver til å komme med en løsning som kan hjelpe entreprenører med å spare penger. Selv om AkzoNobel er best tjent med å selge sine produkter, ønsker de også å hjelpe bransjen og sine kunder med nye og innovative løsninger som VR- trening innen maling og sandblåsing.

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media