Innovasjon og teknologi i arbeidslivet. Støydempende blåsedyse fra Norserv. 

Banebrytende løsning for bedre HMS

Stavanger-bedriften Norserv AS har utviklet en ny type blåsedyse til sandblåsing som reduserer støy med inntil 11dB. Dette betyr bedre HMS, der operatørene kan arbeide tryggere og effektivt over lengre tid. 

NORSERV AS har i flere år jobbet med en støyreduserende teknologi.

I sandblåseoperasjoner, er støy over tid en potensielt skadelig konsekvens, både for operatør og annet personell i nærheten.

HMS-utfordringene ved sandblåsing og annen overflatebehandling har derfor hatt fokus i mange år.

Løsningen: Lynx fra Norserv

Den nye blåsedysen Lynx fra Norserv er støydempende, samtidig som den er effektiv. En nylig gjennomført støymåling* utført av objektiv tredjepart, viser at Lynx har mer enn 9 dB lavere støy ved alle blåsetrykk i testen. På det meste er støyreduksjonen hele 11 dB lavere enn konkurrentens, noe som tilsvarer hele 92 prosent reduksjon av energien som genereres av støyen.

Seks timer operatørtid

Ifølge retningslinjer for offshore fra Norsk olje og gass, er maks oppholdstid per person i områder med støynivå på 101-105 dB to timer per skift, 106-110 dB gir en halv time per skift. I områder der støynivået overstiger 110 dB er opphold frarådet.

I testen ble det konkurrerende produktet målt til et desibelnivå på 104,2 – 110,2 dB. Lynx ble målt til et desibelnivå på 95,1 – 98,6. Dette gjør at Lynx kan benyttes i inntil seks timer per skift, noe som er et gjennombrudd i bransjen.

NORSERV testet LYNX dysen mot standard Venturi dyse, over forskjellige trykknivåer, med 3.parts verifisering av støynivå (Brekke & Strand Akustikk AS).

*Testen ble utført av Brekke & Strand Akustikk AS 26. februar 2021. Lynx 8 mm dyse ble sammenlignet med en standard Venturi 8 mm dyse

Om Norserv

Norserv AS ble etablert i 1990 og holder til i Dusavik, Stavanger. Våre kunder opererer hovedsakelig innen olje og gass, samt verftsindustrien. De største kundene er ledende aktører innen overflatebehandling. Norserv er en del av Presserv Group.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Per Alfred Aadnesen
Department Manager
995 43 700 | post@nor-serv.no

Trond Medhus
Country Manager
906 11 144 | trond.medhus@presserv.com

Overflateportalen ønsker blant annet å hjelpe kunder og andre interessenter med å finne selskaper som leverer tjenester og produkter innen korrosjonsbeskyttelse og rehabilitering av stål, betong m.m.

Overflateportalen ønsker å stimulere til rektruttering ved å skape interesse og engasjement rundt fagområdet.

Hvis du ønsker å vite mer om Norserv, kan dere gå inn på deres hjemme side ved å følge link her. Eller ta kontakt med kontaktpersoner over i artikkel. 

Du kan også finne mer ut om Presserv på vår hjemmeside Overflateportalen,  eller ved å følge link her.

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media