Bransjeforeningen KIS og Frosio ønsker å få flere unge til å søke seg til ISO-fagene.

Samarbeid om økt rekruttering til ISO-fagene

FROSIO og KIS har over lengre vært bekymret over manglende rekruttering til fagene isolering, stillas og overflateteknikk. Bransjen finner det vanskelig å få tak i faglært arbeidskraft, og er bekymret for bransjens fremtid.

FROSIO – Et Ledende Sertifiseringsorgan for Inspektører innen Overflatebehandling og isolering.

Januar 2020 formaliserte FROSIO og KIS et samarbeid om å øke rekrutteringen til sine fag, der informasjon om mulighetene disse fagene gir, står sentralt. Her vil du kunne finne mer informasjon om fagene fremover.

Hva er KIS?

KIS er en bransjeorganisasjon som organiserer bedrifter innen overflatebehandling, isolering og stillas, mens FROSIO er et opplærings- og sertifiseringsorgan innen overflatebehandling og isolasjon.

Bransjen kan tilby stabile arbeidsplasser, og står med åpne armer for å ta imot lærlinger som ønsker læreplass.v

Mer om KIS kan leses her.

 

Sprøytemaler

Sertifisering av operatører

Medlemmene i FROSIO besluttet på årsmøte 2021 å utvide våre sertifiseringsordninger. FROSIO jobber nå med å utvikle FROSIO ordning for sertifisering av operatører av overflatebehandling. Sertifiseringen vil kvalifisere operatører til å kunne jobbe mot anerkjente standarder som f.eks. NORSOK M-501 og IOGP S-715.

Om FROSIO

FROSIO er en medlemsorganisasjon stiftet I 1986 av en samlet industri for å møte et voksende behov for å kvalifisere og sertifisere personell på alle nivåer i ledelse, produksjon og inspeksjon av arbeid innen korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling.  I 2012 etablerte FROSIO et lignende system for opplæring og sertifisering av isoleringsinspektører.

FROSIO arbeider gjennom å definere kvalitetskrav for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører. FROSIOs godkjenning -og sertifiseringordning har oppnådd høy internasjonal anerkjennelse. En FROSIO-sertifisert inspektør er et spesifikt krav innenfor forskjellige standarder og spesifikasjoner.
Sertifisering er en naturlig karriereutvikling for enhver med en fullført læretid eller for alle med lang erfaring innen overflate -eller isoleringsarbeid.

FROSIO har vært akkreditert etter ISO 17024 av Norsk Akkreditering siden 2003.

Last ned vår FROSIO håndbok her.

Overflateportalen ønsker blant annet å hjelpe kunder og andre interessenter med å finne selskaper som leverer tjenester og produkter innen korrosjonsbeskyttelse og rehabilitering av stål, betong m.m.

Overflateportalen ønsker å stimulere til rektruttering ved å skape interesse og engasjement rundt fagområdet.

Hvis du ønsker å vite mer om FROISO, kan dere ved å følge link her. 

 

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media