Ønsker du å få dokumentert hva du kan?

Skrevet av: Red./ Overflateportalen.

12. januar 2023

Sprøytemaler

AOF har satt opp GRATIS toeri til fagbrevkurs i innen bransjeprogrammet «Industrimalerfaget».

AOF Norge tilbyr teori til fagprøve der du kan tilegne deg det teorietiske innen ditt fagfelt. 

Kurset gjennomføres som et virtuelt kurs og du kan delta på kurset hjemme fra din egen stue. 

FOTO: Arkiv/Overflateportalen

 

Det det er tidligere blitt gjennomført slike kurs igjennom AOF sitt bransjeprogram med stor suksess. 

Opplæringen retter seg mot voksen personer som ønsker seg å utdanne seg til industrimaler.

Kursene passer for de som ikke har riktig bakgrunn fra vidergående opplæring. Det er en fordel om deltakerne har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. 

Mer om opptakskrav kan leses om på nettsiden til AOF.  (Du finner info/påmelding her ved å gå til kurs «Industrimalerfaget» på våre sider).

Industrimaler kurset starter nå i januar 2023. 

Påmelding Industrimaler kan gjøres direkte hos Studieforbundet AOF eller via Overflateportalen – «Kurs og arrangement» 

FOTO: Arkiv/Overflateportalen

Kjerneelementer i Industrimalerfaget er:

Forbehandling og påføring
Kjerneelementet forbehandling og påføring handler om å påføre organiske og uorganiske belegg. Videre handler det om å vurdere faktorer som sikrer konstruksjonens levetid og funksjonsevne og velge påføringsmetoder i henhold til dette. Å planlegge og risikovurdere arbeidet i tråd med gitte spesifikasjoner, standarder og toleransekrav er også en del av kjerneelementet.

Materialvalg og bruk av verktøy
Kjerneelementet materialvalg og bruk av verktøy handler om å velge og bruke materialer og verktøy tilpasset konstruksjonens størrelse, eksponeringsmiljø og levetid. Kjerneelementet handler også om å bruke digitale verktøy og roboter i arbeidsprosessene. Å bruke materialer og verktøy i tråd med arbeidsoppdraget og med hensyn til miljøet er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i behandling av overflater på konstruksjoner og i bygg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

FOTO: Arkiv/Overflateportalen

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. AOF benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og ønske om at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Kurset legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

 

Gå inn idag og meld deg på kurset og få papirer på kompetansen din. 

Overflateportalen hjelpe kunder og andre interessenter med å finne selskaper som leverer tjenester og produkter innen korrosjonsbeskyttelse og rehabilitering av stål, betong m.m.

Overflateportalen ønsker også å stimulere til rektruttering ved å skape interesse og engasjement rundt fagområdet.

For andre artikler eller tjenester gå inn på www.overflateportalen.no
Red. Overflateportalen

Andre artikler

Banebrytende løsning for bedre HMS

Banebrytende løsning for bedre HMS

Innovasjon og teknologi i arbeidslivet. Støydempende blåsedyse fra Norserv.  Banebrytende løsning for bedre HMS Stavanger-bedriften Norserv AS har utviklet en ny type blåsedyse til sandblåsing som reduserer støy med inntil 11dB. Dette betyr bedre HMS, der operatørene...

Norges eneste?

Norges eneste?

Norges eneste?Skrevet av: Red./ Overflateportalen.Det er mye spennende som skjer i bransjen for tiden.  Det er intet nytt at det har vært stort behov for ressurser i bransjen innen isolatører og industrimalere. Men det som er nytt kan kanskje hjelp på. FOTO:...

Overflate 2019

Overflate 2019

Skrevet av: Tuva Gullaksen. / Overflateportalen.20-21 November samlet det faglige miljøet seg i Grieghallen i Bergen for å dele og lære. Etter to dager på Overflatekonferansen sitter vi igjen med mye gode opplevelser, nye ansikter og fremtidige relasjoner. Det ble...