For de som kjenner til området rundt Damsgårdssundet i Bergen, så var dette en gang et populært industriområdet med fabrikker og lager. Mye av dette ble lagt ned for mange år siden og området har forfalt. Idag er Damsgårdssundet blitt forvandlet til et av de flotteste stedene å bo i Bergensområdet. Området har fått nytt liv med nye boliger, butikker og ligger bare en gangbro unna bykjernen.

Småpudden er navnet på den 154 meter lange gangbroen som tar deg mellom Løvstakken og Bergen sentrum. Båter med seilingshøyde over 4,5 meter må bestille broåpning 30 min før de skal passere.

FOTO: Eiendomsmegler 1/BOB – kilde: www.1912.no

Jeg gratulerte i fjor Grønn Overflateteknikk (GOT) fra Bergen med å ha fått oppdrag for Betonmast. GOT fikk i oppgave å være med å renovere den gamle fabrikkfasaden 1912 i Damsgårdssundet. Betonmast er totalentreprenør på prosjekt 1912-Damsgårssundet i Bergen med kontraktsum på kr. 202 MNOK. Nå ønsket jeg å høre hvordan oppdraget har gått og jeg tok derfor kontakt med med GOT.

– Fortell litt om oppdraget. GOT:- Da vi startet bedriften Grønn Overflateteknikk AS i 2016, tenkte vi at hovedtyngden av oppdragene ville komme fra verfts og oljeindustrien. Lite visste vi om behovet i anleggsbransjen innen fjerning av maling/ puss på betong og tegl. Oppgaven på 1912 bygget var å få fram den fine gamle teglsteinfasaden ved å fjerne 2 -3 cm gammelt betonglag fra hele fabrikkfasaden innvendig. Dette løste vi med å benytte støvsvak sandblåsing. Før vi satt i gang med arbeidet, sandblåste vi et prøvefelt på to kvadrat som arkitekten godkjente. Metodevalget er miljøvennlig ved at man redusere avfallsmengden med vårt utstyr, i tillegg slipper man tidkrevende tildekking. Et alternativ kunne ha vært meisling eller vannmeisling men det ville gitt utfordringer i forhold til HMS (støv, støy, vibrasjoner mm.). Avfallet ble samlet i BigBags og videre sendt til deponi og analyse.

– Utfordringer? GOT:- Oppdraget med 1912 bygget fikk vi rett før vinteren slo til, så noen utfordringer måtte vi løse på veien. For eksempel bruker utstyret vårt vann for å skape damp som igjen reduserer støvmengden. For at vannet ikke skulle fryse i utstyret vårt måtte vi plassere EcoQuip i en container med varme. I tillegg var det viktig at ikke blåseoperatørene skulle fryse, så de ble utstyrt med varme klær og en innretning som gjør at man kan regulere temperaturen i blåsemasken. Utstyret vi benytter støyer, spesielt for operatøren som er nær støykilden. Dette har vi løst med å investere i de beste blåsemaskene som er i markedet på å redusere støy for operatøren, i tillegg til ørepropper. I prosjektet ble det også satt opp støyvegger for å skåne de andre som jobbet i prosjektet. Ut i prosjektet tilpasset vi en firmabil for støvsvak sandblåsing, bilen er innredet med tromler for vann, pusteluft, fastmontert blåseutstyr, plass til blåsemedie samt viktig sikkerhetsutstyr som førstehjelp og brannslukkingsapparat. Alt for å være raskt i gang med blåsing i prosjekt. Plug and play.

– Status, er dere ferdig med oppdraget? GOT:- Oppdraget er ferdig utført, bortsett fra noen mindre områder som pr i dag ikke har tilkomst. Kunden har vært fornøyd med leveransen og vi har kun positive tilbakemeldinger på samarbeidet med Betonmast Hæhre.

FOTO: Eiendomsmegler 1/BOB – kilde: www.1912.no

OM BYGGET 1912? Idag holder BOB på med utvikling og gir nytt liv til over 100 år gammel fabrikkbygning designet av arkitekten Schak August Steenberg Bull. Han var en sentral arkitekt i Norge på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Bull ble tidlig en velkjent skikkelse i Bergens arkitektstand, og han utførte en mengde viktige bygninger.

Vi vet alle at blåserensing består av mye støy og støv, men GOT har mye erfaring med slike utfordringer og har løst dette på en god måte med høy fokus på HMS. GOT tilstreber å benytte arbeidsmetoder, teknologi og verktøy som er mer miljøvennlig enn tradisjonelle metoder. Sandblåsingsutstyret GOT benytter bruker inntil 75 % mindre blåsemiddel og avgir inntil 92 % mindre støv enn tradisjonelt utstyr, men er like effektivt. Fordelen med dette utstyret er at det produserer lite avfall og støv til omgivelsene, noe som medfører at en kan drive overflatebehandling nær boligområder.

Spennende byutvikling i Damsgårdssundet.

FOTO: Eiendomsmegler 1/BOB – kilde: www.1912.no

1912 er designet ut fra ønske om å skape ett markant og spendene byggverk i Bergen. Bak den markante teglsteinfasaden, som en gang rommet både blikktrykkeri og malingsfabrikk vil det i hele første etasje komme en stor dagligvarebutikk. I etasjene over vil det komme både leiligheter, garasjeanlegg, privat barnehage med plass til 80 barn med fotrinnsrett for barn som bor i ett av BOB-prosjektene i Damsgårdssundet. For mer informasjon, gå inn på www.1912.no

For mer info om GOT gå inn på Overflateportalen eller deres hjemmeside her.

FOTO: Privat arkiv – kilde: GOT

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media