Vi er alle klar over at sjøvann, vind og jevnlig bruk sliter på rør, utstyr, struktur ect på en plattform. Det vil alltid være noe som trenger en sving med malekosten for å holde det ved like. Til dette trenger du dyktige og løsningsorientert personell med gode fagkunnskaper.

På Oseberg C er det PREZIOSO Linjebygg som har ansvar for vedlikeholdet.

Oseberg C ligger 10 km nord for Oseberg feltsenter, og hadde oppstart Desember 1991.

Oseberg C produsere om lag 25.000 – 30.000 fat olje pr. dag fra 18 brønner. Ref.Petro.no

“Aktivitetsnivået på norsk sokkel forventes å øke de nærmeste årene”

PREZIOSO Linjebygg server Olje- og gassindustrien, kraftindustri, infrastruktur og annen industri. De leverer i hovedsak tjenester innen isolering, stillas og overflatebehandling (ISO-fagene) på de ulike installasjonene.

Dere kan lese mer om PREZIOSO Linjebygg her.

Foto: Privat arkiv – Overflateportalen
For å få ett fullverdig og godt resultat før overflatebehandling, vet vi at vi trenger en ren overflate fri for salter, støv, olje og andre forurensinger. Foretrukken forbehandling er blåserensing (heretter i artikkel kalt sandblåsing) av overflater som tillater dette. Noen ganger kan en ikke sandblåse, grunnet sensitivt utstyr, støv, støy eller andre årsaker. Da brukes det ofte mekanisk forbehandling som nålepikking, stålbørste eller pussing og sliping med sandpapir eller annet slipemiddel. Det brukes også UHT (Ultrahighpressure) – ultrahøytrykk  defineres som vannjet med trykk på 1500 bar og oppover. Selv om ultrahøytrykk er en mer miljøvennlig metode for rensing av overflater enn tørre metoder som sandblåsing, har denne metoden også sine begrensinger som: vinkler/profiler, støy, vann, tilkomst og mer.
Selv om PREZIOSO Linjebygg møter på noen av utfordringene som nevnt over, har de funnet løsninger for å kunne levere god kvalitet og resultater til kunden. På Oseberg C har de nå tatt i bruk en metode med våtblåsing. Det er en metode hvor du forbehandler overflaten med kombinasjon og blanding av vann og blåsemiddel. Til dette har de i samarbeid med Grønn Overflateteknikk fra Bergen kommet fram til en løsning med å bruke EcoQuip.
Kort fortalt:

Ved våtblåsing blir blåsemedium og vann blandet i en beholder, hvor du har en pumpe og trykkluft som fører blåsemiddel ut av en kraftig slange med håndtak/blåsedyse i enden.

Foto: Bilde er en illustrasjon
Våtblåsing er ikke nytt i markedet. Det brukes til mange områder. Noen har kanskje brukt noe som heter “Torbo”. Det er en annen type apparat/utstyr til blåserensing i kombinasjon med vann som har vært lenge i markedet. Våtblåsing kan brukes til mange typer overflater – fra skånsome overflater som plastikk og tre, til hardere overflater som betong og stål.
Foto: Garnet blåsemiddel
Eksempel på medie som kan brukes til våtblåsing er:

 • Sand
 • Knust glass
 • Garnet
 • Aluminium Oxid

Ulike overflater krever forskjellige former for behandling, hvor blåsemiddel som blir brukt kan ha sine begrensninger på overflaten du skal behandle.

Forurensninger

Ved sandblåsing kan det forekomme forurensning i form av både støy, støv og kjemikalier.Det må derfor benyttes egnet åndedrettsvern, eventuelt med tilførsel av friskluft. Personen som utfører sandblåsing må alltid bruke egnet og riktig verneutstyr til den type jobb som skal utføres.

Foto: Bilde er en illustrasjon
Vi vet at mange rister på hode når vi snakker om våtblåsing. Det kan være fordi noen kan ha hatt dårlig erfaring med dette fra tidligere. Mange overflatebehandlere får frysninger bare vi nevner ordet vann ved sandblåsing, men vi skal ikke glemme at alt utstyr vi bruker har sine begrensinger og utfordringer. Her kommer erfaring og kompetanse inn. Ja, vi snakker om våt sand som må samles og fjernes, men sand må også fjernes ved vanlig sandblåsing. Tørrblåsing kan også bringe med seg andre risikoer som for eksempel hvis du skal arbeidet i et EX-område eller i område som ikke tillater støv. Da kan våtblåsing være et alternativ.

Fordeler med våtblåsing er at det ikke produserer varme, statisk elektrisitet eller gnister. Ved våtblåsing kan du i tillegg til rust også fjerne salter, klorider og andre stoffer raskt og effektivt. Sammenlignet med tradisjonell sandblåsing, kan man redusere blåsemiddel med  60-75%. Dette fører til lavere kostnader ved transport og avfallhåntering.

Når en sandblåser med vanlig tørrsand, knuser sandkornet belegget på overflaten og spretter av igjen med stor hastighet og frigir støv. Ved våtblåsing samler vannet seg rundt blåsemidlet og begrenser dermed disse forholdene. Som dere kan se på bildene under.

Foto: Bildene er en illustrasjon
Sandblåser vi en overflaten med et slipemiddel kan vi oppnå en ren overflate. Når vi tilfører vann, kan vi i tillegg til å få overflaten fri for salter, få følgende sett i mikroskala:
 • Fremmedlegemer blir fjernet
 • Underlaget er blir rengjort og får ruhet
 • Klebrig smuss og forurensninger fjernes
 • Maling og belegg blir knust
 • Det knuste belegg og slipemidler blir fjernet
 • Overflatene blir kjølt ned
 • Støv blir fuktig og begrenset
Foto: Bilde er en illustrasjon
Kort oversikt av en sandblåse enhet består av:
Foto: Bilde er en illustrasjon
En enhet som leverer komprimert luft

Beholder hvor blåsemiddel er plassert

Vannutskiller ved tørrblåsing og vannfilter ved våtblåsing.

Trykk/reguleringsventil for luft

Håndtak, dyse og en start/stop bryter   (dødmann)

Slange/rør med koblinger og ventiler som kobler sammen alle komponentene til en enhetlig struktur.

Foto: Privat arkiv – Overflateportalen
Hans Christian Myhre fra Grønn Overflateteknikk var en av de som var ute på Oseberg C for å assistere og gi opplæring til operatørene som skulle utføre blåserensing med denne metoden.

Grønn Overflateteknikk har lang erfaring med dette utstyret. De er spesialister på å bruke andre arbeidsmetoder, teknologi, og verktøy som er mer miljøvennlige enn tradisjonelle metoder.

Dere kan lese mer om GOT her.

Det kunne vært skrevet mye om våtblåsing. Jeg har prøvd å belyse uten å gå i for mye detaljer om typer, merker og bruksområdet i denne artikkel. Dersom dere ønsker at jeg skal skrive mer om fordeler, ulemper og bruksområder ved våtblåsing så legg gjerne igjen en kommentar.

Har du innspill til andre tema innen overflateteknikk, blir jeg takknemlig med innspill.

Dere kan finne mer informasjon om selskaper og leverandører på Overflateportalen.

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media