Top Banner

FROSIO

Et Ledende Sertifiseringsorgan for Inspektører innen Overflatebehandling og Isolering

FROSIO er en medlemsorganisasjon stiftet I 1986 av en samlet industri for å møte et voksende behov for å kvalifisere og sertifisere personell på alle nivåer i ledelse, produksjon og inspeksjon av arbeid innen korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling.  I 2012 etablerte FROSIO et lignende system for opplæring og sertifisering av isoleringsinspektører.

FROSIO arbeider gjennom å definere kvalitetskrav for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører. FROSIOs godkjenning -og sertifiseringordning har oppnådd høy internasjonal anerkjennelse. En FROSIO-sertifisert inspektør er et spesifikt krav innenfor forskjellige standarder og spesifikasjoner.
Sertifisering er en naturlig karriereutvikling for enhver med en fullført læretid eller for alle med lang erfaring innen overflate -eller isoleringsarbeid.

Mål:

  • å øke kvalitetsnivået på alle sider av overflatebehandlings  -og isoleringsindustrien.
  • å arbeide  gjennom formulering av kvalitetskrav og utvikling av utdanningsprogram for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører.

Pålitelighet:

  • FROSIO har fokus på betydningen av å sikre upartiskhet i sine sertifiseringsaktiviteter, håndtering av interessekonflikter og sikre objektivitet av sine sertifiseringsaktiviteter

Etablering:

  • Å ha uavhengige inspektører
  • Å ha kvalifiserte / sertifiserte inspektører
  • Å hindre undergraving av inspektørers myndighet
  • Å bedre overflatebehandlingsarbeid generelt
  • Å heve kvaliteten på utført arbeid generelt

Last ned vår FROSIO håndbok her.

Fakta om FROSIO

Adresse:

FROSIO

Postboks 7176, Majorstuen

0307 OSLO

Region:

Norge

OSLO

Telefon:  +47 23 08 80 00

Direkte:  +47 477 12 429

Mobil:  +47 905 89 901

Fax:

Org.nr.: 985 427 011

E-post: frosio@frosio.no