Top Banner

LINJEBYGG AS

Vi forlenger livet til dine investeringer

Linjebygg AS leverer tjenester til olje- og gassindustrien både offshore og onshore. Hovedtjenestene er isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO).

Siden 1991 har Linjebygg AS operert på norsk sokkel. Det startet med fjerning av båtfendere i skvalpesonen på Ekofisk og i 1993 startet leveranser av ISO-tjenester til Norske Shell på Draugen-plattformen. Siden da har Linjebygg hatt flere rammekontrakter på ISO-tjenester og utført arbeid på en rekke installasjoner på norsk sokkel.

Linjebygg AS har hovedkontor i Molde med avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Linjebygg AS tilbyr tjenester innen isolasjon, stillas og overflatebehandling. I tillegg leveres habitatløsninger og spesielle tjenester innen kutting og løft/rigg i områder uten krandekning. Vi leverer avanserte habitat for utførelse av varmt arbeid i eksplosive områder og har i tillegg forskjellig kutteutstyr som er EX-godkjent. Deriblant utstyr for kutting med diamanttråd.

Fakta om LINJEBYGG AS

Adresse:

Linjebygg AS

Postboks 2602

Molde

Region:

Norge

Møre og Romsdal

Molde

Telefon:

Direkte:  +47 975 07 000

Mobil:  +47 905 80 842

Fax:

Org.nr.: NO929768396MVA

E-post: bjorn.bergsvik@linjebygg.no

www.linjebygg.no