FROSIO

FROSIO

Top Banner FROSIO Et Ledende Sertifiseringsorgan for Inspektører innen Overflatebehandling og Isolering FROSIO er en medlemsorganisasjon stiftet I 1986 av en samlet industri for å møte et voksende behov for å kvalifisere og sertifisere personell på alle nivåer i...