FROSIO

FROSIO

Top Banner FROSIO Et Ledende Sertifiseringsorgan for Inspektører innen Overflatebehandling og Isolering FROSIO er en medlemsorganisasjon stiftet I 1986 av en samlet industri for å møte et voksende behov for å kvalifisere og sertifisere personell på alle nivåer i...
FROSIO

LINJEBYGG AS

Top Banner LINJEBYGG AS Vi forlenger livet til dine investeringer Linjebygg AS leverer tjenester til olje- og gassindustrien både offshore og onshore. Hovedtjenestene er isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO). Siden 1991 har Linjebygg AS operert på norsk...
FROSIO

NLI OVERFLATE AS

Top Banner NLI OVERFLATE AS Heading for the future with unique competence and unique solutions NLI has a long history. The company has its origin in a small mechanical workshop founded in Mjøndalen, Norway in 1946. The company has grown significantly since then, both...