Overflateportalen er mer enn bare en portal som gir dere oversikt over ulike entreprenører og leverandører. Vi skal også prøve å gi litt faglig påfyll. Jeg kom over et selskap som leverer EX-sikkert slipeverktøy til bruk blant annet til forbehandling og reparasjoner. Jeg var på besøk hos Tonny Berge i Safety Tools Allmet tidligere i år hvor jeg fikk mer kjennskap til utstyret bak Safety Tools. Etter å ha fått demonstrasjon og litt opplæring av hvordan en bruker utstyret, ble jeg nysgjerrig på hvorfor utstyret ikke blir brukt av flere. Så jeg valgte å gå litt mer i dybden og undersøke litt. Men først litt om Safety Tools Allmet.
Safety Tools Allmet ble utviklet av grunder og daglig leder Reidar Olsen. Han foretok en inspeksjon av en tank som hadde fått ny overflatebehandling, men oppdaget at overflaten var pepret med punktkorrosjon. Årsaken var gnister og fastbrent metal fra sliping og sveisearbeid som var utført uken før. Brente ørsmå hull i overflatebeskyttelsen og det nakne stålet var allerede i ferd med å ta skade. Han var overbevist at det måtte finnes en bedre løsning enn det som fantes i markedet av slipemaskiner. Etter ti års arbeid utviklet  han et slipeverktøy som verken danner varme eller lager gnister. Siden da har selskapet introdusert et bredt utvalg av unike slipeverktøy og kutteskiver.
Safety Tools har flere slipeverktøy som er ATEX sertifisert til bruk i EX-områder for bruk i sone 1 og sone 2. Det Norske Veritas har klassifisert all bruk av Safety Tools som “kaldt arbeid”. I Europa er eksplosjonsfarlige området klassifisert inn i tre soner ut fra hvor stor sannsynlighet det er for at eksplosive gasser er til stede.

 • SONE 0: Hvor eksplosive gasser er til stedet eller i lange perioder (>1000 timer/år)
 • SONE 1: Hvor sannsynlig at gass er til stede under normal operasjon (>10<1000 timer/år)
 • SONE 2: Hvor gass kan forekomme (<10 timer/år)

Det er også eksplosjonsfare forbundet med støv, for eksempel i møller. (Mer om EX-utstyr og regler kan finnes på http://norex.no/).

Ex-utstyr: Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse,  elektrisk og ikke-elektrisk utstyr, som er utformet for å hindre eksplosjon dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv. Det finnes en rekke beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon, og kravene til de forskjellige metodene er beskrevet i standarder.
Nå er det gått ca. halvt år siden jeg var på besøk hos Tonny Berge i Safety Tools. I løpet av den tiden har jeg møtt og fått snakket med andre som har brukt utstyret i aksjon. Men først litt om hva jeg syntes. Da jeg var på besøk og fikk demonstrasjon og kjapp opplæring og bruk av utstyret må jeg si at jeg ble litt revet med. Der stod vi og slipte på malt overflate og hygget oss. Det å kunne prøve ut slipeskive som var designet for å fjerne maling og belegg og få se ulike roterende slipefiler var kjempeartig. Ja det kan høres rart ut når jeg sier at det var artig eller gøyt. Men med tanke på hva jeg har sett tidligere ved bruk av flapdisc, grovrengjørere og andre roterende slipefiler, var dette absolutt en ny opplevelse ved bruk av wolframkarbid teknologi.
En feil jeg ser mange gjør er at de bruker lamell slipeskivene for lenge. Det vil si at de bruker disken også når kornene på slipeskiven er slitt. Da bruker operatørene lengre tid til å fjerne maling, rust eller andre forurensinger og får istedenfor en polert overflate. Ved bruk av mekanisk utstyr til rengjøring og forbehandling er ruhet en viktig faktor for god vedheft for beskyttende maling eller belegg. Alt verktøy har sine begrensinger og det gjelder også grovrengjørere. Disse er fine til å nulle ned overgangene fra topcoat til stål på overflatene som skal males for å unngå skarpe kanter. Men til rengjøring og forbehandling av en ståloverflate som siste verktøy før overflatebehandling, da er jeg litt skeptisk hvis ikke operatøren som bruker utstyret har erfaring. Da kan overflaten også her bli polert og en får ikke den ruhet som vi ønsker ved overflatebehandling.

Jeg har skrevet mer om forbehandling å bruk av håndverktøy og annet forbehandlingsverktøy i serien “Vurdering av underlag, forbehandling og planlegging” som dere kan lese her.

Flapdisc – en lamell slipeskive med overlappende slipeduklameller fastlimt på en støtteplate av glassfiber.
Bruksområde: Sliper kanter og flater, glatter, fjerner grader og sliper sveiseskjøter. Fjerner lakk og farge, skjerping av verktøy
Fåes i ulike kornstørrelser og brukes på vinkelsliper. Forbruksvare – middels brukstid
Grovrengjører – Ensartet og gradfri finish gjennom hele rondellens levetid.
Bruksområde: Avrensing og finishbearbeidning av metaller m.m. Rens (av sveising, misfarging, rust, maling og coating) og klargjøring for overflatebehandling.
Fåes i ulike typer og brukes på vinkelsliper, rettsliper og boremaskin.
Forbruksvare – kort brukstid
Andre kommentarer:

 • Som en håndfil du kan jobbe den ned i materiale slik du selv ønsker.
 • Safety tools har løsninger som kan hjelpe deg til å komme til selv på de trangeste plasser.
Nå skal jeg ikke si at dette er et verktøy som alle skal bruke hele tiden. Når det kommer til bruk av håndverktøy, er det beregnet for mindre arealer og utstyr som ellers ikke kan utføres med foretrukket forbehandling som blåserensing. Du går ikke i gang med en slipeskive på >100m² overflate uten å ha planlagt oppgaven og kunden er inneforstått med tidsforbruk og kostnader ved en slik oppgave.
Hemmeligheten bak Safety Tools slipeutstyr er:

 

 • Slipe- og kuttehoder består av mer enn 95% wolframkarbid. Hardhetsgrad over 9,7 på Rockwell-skala. Resten er en spesiell legering utviklet for å gi ekstra strekkstyrke og dermed forlenge verktøyets levealder
 • Tennene på verktøyet er skåret ut gjennom en spesiell prosess, utviklet av våpenindustrien for at slipe- og kutteverktøyet skal kunne fjerne materiale hver gang det har kontakt med emnet.
 • På grunn av lavere rotasjonshastighet enn andre tradisjonelle metoder gir dette mindre varmeutvikling.
 • Wolframhodet er festet til en messingkobling som aldri kan slå gnister. Og utformingen på koblingen gjør at man ikke kan feste hodene på andre drivmotorer. Dette hindrer feilaktig bruk og høyere rotasjon.
En annen fordel jeg oppdaget med Safety Tools sitt slipeverktøy var at det ga mindre støv en ved bruk av flapdisc. Jeg ser ofte operatørene kommer ut fra et maskinrom heldekket av støv og rommet er full av støvpartikler. Dette var betraktelig redusert ved bruk av Safety Tools. Nå skal jeg ikke skremme noen, men brennbart støv kan når det virvles opp og blandes med luft oppstå en eksplosiv atmosfære som kan eksplodere ved antennelse. Derfor må arbeidsgiver kartlegge brannfarlig stoff og tennkilder i området som skal vedlikeholdes.
En eksplosiv atmosfære er en blanding av luft og brennbart stoff som kan eksplodere dersom den antennes. Blandingsforholdet mellom støv – luft, og størrelsen på partiklene er avgjørende. Svært små og fine partikler gir større fare for eksplosjon.
Enkelte typer metallpulver, mel og trestøv er eksempler på brennbart støv.
Andre fordeler:

 

 • Det kan brukes under vann.
 • Ingen varmedannelse som kunne forårsake gjennombrenning i eksisterende maling eller belegg.
 • Ingen gnister – eksplosjonsfaren elimineres
 • Ingen giftige gasser frigis ved sliping av polyuretanholdig maling eller belegg.
 • og sikker mange flere fordeler.

Har lagt ut to caser fra arbeid som er blitt utført med verktøyet. Trykk på bilde for å laste ned case study.

Case study

Surface preparation standard: ST3 using Non-Sparking Tools by Safety Tool Allmet A.S. certified
by DNV for use in EX Zones 1 & 2 without the need for a Hot Work permit.

Case study

Avfetting og høytrykksvasking med høytrykk og varmtvann, 500 bars trykk. Mekanisk forbehandling av korroderte partier. Flikkmaling av slipte og forbehandlede partier.Oppmaling av hele enheten.

Oppsummering:

Bruksverdien/effektiviteten på en flapdisc/lamellslipeskive vil jeg si er ca.20-30% av dens egentlige potensielle verdi. Det vil si hvis du studere en lamellslipeskive så får du bare brukt ca. 10-15% av hver lamell sin overflate. Det vil si resterende slipemiddel ligger gjemt under neste lamell lag på lag. Men den har lengre brukstid enn en grovrengjører slipeskive og lavere kostnad.

Bruksverdien/effektiviteten på en grovrengjører vil jeg si er 30-50% av dens potensielle verdi. Her får du nesten eksponert hele slipeskivens overflate mot objektet. Den har fordeler hvor rondellene ikke fyller seg og de er selvrensende. Men på grunn av dette har den ikke lang varighet og må ofte skiftes ut. Derfor får den ikke høyere skår av meg med tanke på at prisen er 3-4x dyrere enn hva en flapdisc koster pr stk.

Bruksverdien/effektiviteten på en slipeskive fra Safety Tools kan jeg ikke utale meg om, da jeg ikke har nok erfaring til å kunne uttale meg om brukstid ved bruk av denne slipeskiven. Det var for meg meget effektiv å få se utstyret i bruk, og med hardhetsgraden til slipeskiven på 9,7 i Rockwell-skalaen. Det vil si hardhet mellom industrielle diamanter og en smykkediamant. Prisen kan være litt høy og skal ha lang levetid, men det jeg likte veldig godt var at Safety Tools bl.a hadde fått inn en utfordring fra en av sine kunder, hvor da Safety Tools custom laget utstyret for de slik at de kunne utføre arbeidsoppgaven med god kvalitet og presisjon ovenfor sin kunde. Den servicen tror jeg ikke du kan få mange andre plasser.

Har dere en erfaring dere ønsker å dele eller ønske om å vite mer om annet utstyr. Vennligst sendt inn til post@overflateportalen.no.

Hvis dere liker det dere har lest setter jeg pris på en tommel opp og deling av innlegget.

For andre artikler gå inn på www.overflateportalen.no

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media