KORT OM KORROSJON

KORT OM KORROSJON

Rust er en lumsk fiende som påfører samfunnet millionutgifter hver år. Der er angitt å utgjøre mellom 3-4% av BNP i den vestlige verden. For Norge utgjør dette ca. 100milliarder kroner hvert år. Kort om korrosjon Rust er en lumsk fiende som påfører samfunnet...